Povijest

Povijest misnih vina datira još iz 13. stoljeća kada se bosanski biskup Ponsa i Bosanska biskupija seli u Đakovo.

Biskupom postaje Petar Bakić, koji oživljuje gospodarstvo te sadi vinograde u Trnavi.

Biskup Josip Čolnić povećava nasade u Trnavi te sadi nove vinograde na novom lokalitetu Mandićevac (Pridvorje).

Te godine biskupom postaje Antun Mandić, koji proširuje površine vinograda u Mandićevcu. Ime poznatog lokaliteta "Mandićevac" vezano je uz rad i ime ovog biskupa.

Biskupom postaje Josip Juraj Strossmayer, koji je mnogo doprinjeo na području vinarstva i vinogradarstva na ovim prostorima, a posebno u proizvodnji vina. 1870. godine gradi podrum u Trnavi, 1875. u Musiću, te obnavlja i proširuje već postojeći podrum u Mandićevcu.

I prije Strossmayera, a naročito za njegovo vrijeme vina đakovačke biskupije bila su poznata u domovini ali i izvan nje. Iznošena su na izložbe i odlikovana su visokim priznanjima u vremenu od 1864. godine do 1891. godine u Parizu, Beču, Trstu i Zagrebu.